Hiển thị 145–156 của 162 kết quả

Diện Tích

94m

Giá Thuê

14tr - 18 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 3

Diện Tích

94m

Giá Thuê

14tr - 18 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 3

Diện Tích

94m

Giá Thuê

14tr - 18 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 – 3 tỷ 3

Diện Tích

94m

Giá Thuê

14tr - 18 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 3

Diện Tích

82 m2

Giá Thuê

12tr - 16 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 1

Diện Tích

82 m2

Giá Thuê

12tr - 16 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 1

Diện Tích

82 m2

Giá Thuê

12tr - 16 triệu/tháng

Giá Bán

2 tỷ 8 - 3 tỷ 1

Diện Tích

105m

Giá Thuê

14tr - 25tr/ tháng

Giá Bán

3 tỷ 6 - 4 tỷ

Diện Tích

105m

Giá Thuê

14tr - 25tr/ tháng

Giá Bán

3 tỷ 6 - 4 tỷ

Diện Tích

82 m2

Giá Thuê

12 -14 triệu/tháng

Giá Bán

2,7 tỷ - 3,1 tỷ

hồ bơi sử dụng miễn phí

Hồ Bơi

Diện Tích

Giá Thuê

Miễn phí

Giá Bán

Căn hộ bán và cho thuê

PenHouse có 4 phòng ngủ 156m – 225m

Diện Tích

156m - 225m

Giá Thuê

30tr- 80tr/ tháng

Giá Bán

5 tỷ - 7 tỷ