Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Căn hộ bán và cho thuê

A01 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A02 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

10tr/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A03 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A04 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A05 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

62m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A06 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A07 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A08 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A09 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A10 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A11 – Căn Studio Loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A12 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

Thuê 5tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ