Hiển thị 13–24 của 150 kết quả

Căn hộ bán và cho thuê

A13 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A14 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A15 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A16 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A17 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A18 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6tr -8tr / tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A19 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 – 8tr/ tháng tùy vào tình trạng nội thất

Giá Bán

1.5 tỷ - 1.7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A20 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A21 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn hộ bán và cho thuê

A22 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A23 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích

48m - 53m

Giá Thuê

6 - 8 triệu/ tháng

Giá Bán

1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

B01 – Căn loại B 62m có 1 phòng ngủ

Diện Tích

77m

Giá Thuê

8tr - 10tr/ tháng

Giá Bán

1 tỷ 9 – 2,1 tỷ